Tháng 4/2022: Nhiều vấn đề chính sách doanh nghiệp thuỷ sản mong chờ

(vasep.com.vn) Đã bước vào giữa tháng 4, tháng đầu quý II/2022 với nhiều vấn đề và kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp thuỷ sản đang mong đợi trong bối cảnh đang nỗ lực khắc phục những khó khăn khách quan và chủ quan để phục hồi sản xuất.

Vấn đề xử lý nước thải chế biến thuỷ sản và ao nuôi thâm canh
Một trong những vấn đề mà cộng đồng DN mong đợi và quan tâm hàng đầu là câu chuyện về vấn đề xử lý nước thải chế biến và nước thải ao nuôi thâm canh. Từ một năm trước Hiệp hội VASEP và các DN đã có cuộc họp với Bộ Tài nguyên Môi trường góp ý về vấn đề Bảo vệ môi trường liên quan đến trách nhiệm xử lý nước thải chế biến thuỷ sản và nước thải ao nuôi thâm canh.
Cuộc họp ngày 8/4/2021 được cộng đồng DN và đại diện Bộ TNMT ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được.
Đã qua một năm, HH và các DN thuỷ sản đang trông đợi kết quả tiếp thu của Bộ TNMT được thể hiện trong Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Việt Nam theo đúng tinh thần là phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng xá, hàng xô, không có bao bì được áp dụng ghi nhãn theo Thông tư 05/2019 của Bộ KHCN
Ngay đầu tháng 4/2022 này, cộng đồng DN thuỷ sản thực sự “thở phào”, sau khi nhận được văn bản số  807 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phản hồi cho Hiệp hội VASEP về tính hiệu lực của một nội dụng quan trọng nằm trọng Thông tư số 05/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vấn đề ghi nhãn hàng hoá.
Do đặc thù và thông lệ của ngành hàng thuỷ sản, nhiều lô nguyên liệu thuỷ sản được NK dưới dạng hàng xô, hàng xá, không có bao bì, đó là bất cập đối với việc ghi nhãn từ trước năm 2019, nay được điều chỉnh áp dụng ghi nhãn hàng hoá theo TT 05/2019 của Bộ KHCN.

Thuỷ sản nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu sẽ được miễn kiểm dịch
Tháng 4 bắt đầu quý II/2022 cũng là tháng đặc biệt mong đợi của hàng trăm DN có NK nguyên liệu thuỷ sản. Đây là thời điểm Bộ NN và PTNT tiếp thu và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016, Thông tư số 36/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Nội dung quan trọng nhất mà HH đã báo cáo và kiến nghị trong suốt 3 năm qua đã được Bộ tiếp thu và VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 762 ngày 29/1/2022. Đó là: Bãi bỏ quy định kiểm dịch đối với NK Thuỷ sản đông lạnh dùng làm thực phẩm để SXXK và gia công XK, không tiêu dùng trong nước.
Ngày 12/4/2022 vừa qua Bộ NN đã có văn ban sổ 2177 đề nghị góp ý Dự thảo TT sửa đổi một số điều Thông tư số 26/2016, Thông tư số 36/2018 về kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản. Dự thảo đã được đăng tải trên Cổng Thông tin của Bộ NN và PTNT.
Đây là tin vui bước đầu đối với các DN thuỷ sản nói riêng và ngành thuỷ sản nói chung.
Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp thuỷ sản kỳ vọng đây là bước đột phá tháo gỡ bất cập cho ngành và hướng tới thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển thuỷ sản tới năm 2030 mà Thủ tướng đã ban hành hồi tháng 3 năm ngoái.Nguồn : vasep.com.vn

Leave Comments

Scroll