Hover on the image to zoom

Description

Ứng dụng:

Dung tích phù hợp cho việc bảo quản thành phẩm sau đánh bắt trên các tàu thuyền, vận chuyển hải sản tại các bến tàu và ứng dụng trong công nghiệp chế biến bảo quản thực phẩm ướp lạnh.

Scroll