Hover on the image to zoom

Găng tay xốp CPE dùng trong chế biến thực phẩm

Theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm & dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh cá nhân, trong đó việc mang găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm và bắt buộc đối với công nhân sản xuất, người nấu ăn, phục vụ... Vinasea có đủ các loại găng tay nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho thực phẩm với giá cạnh tranh nhất.

Description

Theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm & dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh cá nhân, trong đó việc mang găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm và bắt buộc đối với công nhân sản xuất, người nấu ăn, phục vụ…

Vinasea có đủ các loại găng tay nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho thực phẩm với giá cạnh tranh nhất.

Scroll