Khách hàng

mr-hai

Thay mặt Công ty TNHH Biển Việt, chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã luôn ủng hộ công ty chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành đối tác tin cậy và hiệu quả của Quý khách hàng.


Ông. Phạm Hoàng Hải, Chủ tịch ĐHQT.

 

 

 

A. CÁC ĐỐI TÁC VÀ THƯƠNG HIEUJ BHLĐ HÀNG ĐẦU CỦA VINASEA.

dt01 dt02 dt03 dt04 dt05 dt06
dt07          

 

 

B. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA VINASEA

kh01 kh02 kh03 kh04 kh05 kh06
kh07 kh08 kh09 kh10 kh11 kh12
kh13 kh14 kh15 kh16 kh17 kh18
kh19 kh20 kh21 kh22 kh23 kh24
kh25 kh26 kh27 kh28 kh29 kh30
kh31 kh32 kh33 kh34 kh35 kh36
kh37 kh38 kh39 kh40 kh41 kh42
kh43 kh44 kh45 kh46 kh47 kh48
kh49 kh50 kh51 kh52 kh53