QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

In bài này

 

     

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc dung thẻ ngân hàng thanh toán qua máy Pos.