QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

      Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc dung thẻ ngân hàng thanh toán qua máy Pos.